Kontor

Kontor

PRESENTATION OCH HISTORIA

OLMEDO Y TORRES ABOGADOS, är en mångsidigadvokatbyrå som skapades med tanken att närma de yrkesmässiga juridiska tjänsterna i Spanien till de ej bofasta i landet. Vi har dock utvecklats till att omfatta samtliga rättsområden.

Över ett decenniums erfarenheter och specialisering, har visat att anpassningen av tjänsterna till efterfrågan på marknaden är ett viktigt skäl till att vår byrå bedrivit en effektiv verksamhet inom alla sina specialiseringar, förutom på spanska, även på engelska, franska, svenska, norska, tyska, nederländska, ryska och portugisiska.

Vi har gjort åtaganden för våra kunder i syfte att ge en allmän och fullständig juridisk service, där oberoende och effektivitet är grundläggande pelare i vår verksamhet.

Vi anser att det är viktigt att anpassa idéer, koncept och även behov för att komma med nya lösningar. Därför är de konventionella lösningarna i vårt dagliga arbete ett användbart och värdefullt instrument, men utgör aldrig ett hinder för våra framtida perspektiv.

Förtroende är den fjärde pelaren i vårt arbete. Det är resultatet av ett beslutsamt, ansvarsfullt och kvalitativt arbete.

Genom våra analyser har vi kommit fram till att ”Ett elitkommando är effektivare än en armé”.

Vårt exklusiva medarbetarteam är inriktat på att erbjuda våra tjänster inom samtliga rättsområden, ett arbete i nära kontakt med klienten där den medarbetare som handlägger ärendet är lätt att identifiera.

Advokaten och klienten bör fortsätta att stå i nära förbindelse. Vi vet att det är viktigt för våra klienter att få kontinuerlig information om hur deras ärenden fortlöper för att därigenom förmedla det förtroende som krävs.

Detta är ett ”ad hoc”-kontor, inte en lösning som kopierats från system i andra yrkesbranscher. Vår affärsidé bygger på att vi bortser från de traditionella hinder vi möter i det juridiska arbetet. Vi söker nya och utmanande lösningar. För detta krävs en särskild framåtanda som vi endast finner hos dem som står i främsta ledet och alltid är beredda att föra arbetet ytterligare ett steg framåt.

Grunden för vårt dagliga arbete.

En ”byrå boutique” där klienten hela tiden personligen kan inhämta information.

Trots våra erfarenheter fortsätter vi vårt förnyelsearbete och vidareutbildar oss för att kunna erbjuda effektiva lösningar.

Mer än ett decenniums arbete i olika delar av Spanien och i andra länder borgar för kvaliteten i vårt arbete.

Vi ger rådgivning på ett öppet sätt och med den enda förpliktelsen att bygga en autentisk och fast relation med klienten.

Grundläggande i förbindelsen mellan advokat och klient.

Inte bara i vårt arbete, utan även i en kontinuerligt flödande kommunikation i syfte att erbjuda en effektiv service.

Vi är ett internationellt team med vana att anpassa oss efter klientens behov och inriktning, genom att utvärdera vanor och arbetsmetoder i klientens ursprungsland.